[ASDF logo (by Sampsa Virtanen)]

Alba Saga Digital Freelance

Introduktion


Alba Saga Digital Freelance OÜ erbjuder ett urval av språk-, kommunikations- och IT-tjänster, såväl individuella tjänster som heltäckande paket som kan skräddarsys för att tillfredsställa mångahanda behov. Tjänster är exempelvis konsultering i frågor om interkulturella kontakter, editering och språkgranskning, utformande av mjukvara och konsultering i IT, översättning från finska till engelska samt även andra språk i samarbete med auktoriserade och internationellt erkända översättare, samt audiella tjänster. Vid erbjudandet av tjänsterna läggs särskild vikt vid klarhet, felfrihet, detaljnoggrannhet och känslighet för samband. Denna målsättning uppnås tack vare en grundlig bakgrund i engelska och språk, antropologi och journalism, uppbackad av ett världsomspännande nätverk av specialister.

Beskrivningen av tjänsterna här skall ses som en startpunkt för en dialog om hur specifika målsättningar, behov eller idéer till projekt Ö, stora eller små, kan uppnås, tillfredsställas och förverkligas. Vänligen, skicka e-post så vi kan ta reda på hur samarbetet bäst kan utvecklas.

info@asdf.ee (Subject: Enquiry)


© 2002-2022 Anna Shefl